Upoznajte Mega Promet

Mega Promet je kompanija koja teži konstantnom razvoju i zadovoljenju potreba svojih klijenata.

Istorijat i razvoj

Kompanija “Megapromet” – Budva ima sjedište zajedničkih službi u ulici Mainski put bb. Osnovana je 19.novembra 2002. godine, kao jednočlano Društvo sa ograničenom odgovornošću, čiji je osnivač Miodrag – Mišo Mitrović iz Budve. 

Proteklim vremenom, stečenim iskustvom, šireći se i stabilno rastući, profilisala je svoj stil poslovanja kao porodična kompanija. Filozofija porodice kao osnove svakog društva dominantna je u svakom organizacionom dijelu, kao i u svakom poslovnom procesu u kompaniji. Zaposleni se smatraju članovima porodice i na taj način se prema njima odnosi, dok oni uzvraćaju nesebičnim zalaganjem i požrtvovanim odnosom prema svakom kupcu i potrošaču. 

Na čelu kompanije i danas stoji osnivač Miodrag Mišo Mitrović, trgovac sa preko 45 godina radnog iskustva u trgovini, koji svojim nesebičnim savjetima i usmjerenjima pomaže menadžmentu u generisanju kratkoročnih i dugoričnih ciljeva, kao i u formiranju poslovnih procedura za postizanje istih. 

U menadžmentu kompanije “Megapromet” d.o.o. angažovani su i najuži članovi porodice osnivača. Mladi, obrazovani i stručni kadrovi, svako u svom domenu djelovanja, koji su osposobljeni da preuzmu dio odgovornosti za dalji razvoj kompanije, i tako pruže svoj doprinos u nastavku porodične tradicije i njenog uspješnog poslovanja.

Osnovnu djelatnost čini promet na malo i veliko – prehrambenih proizvoda i kućnih potrebština.

Dosadašnje poslovanje

Kompanija “Megapromet” d.o.o. je svoje poslovanje započela u zakupljene dvije prodavnice. Prvobitno u objektu Megamarket 1, na lokaciji popularnog naziva Tržni Centar Budva, i u prodavnici, naselje Bečići. 

Danas, kompanija  posluje u 10 velikih marketa mega karaktera, kao i u jednom Centralnom distributivnom magacinu koji nije prodajnog karaktera.  Ukupne površine oko 10.000 m2, locirani su isključivo u Budvi i prigradskim naseljima. 

U svom vlasništu i u vlasništvu članova porodice ima 6 maloprodajnih objekata, dok ostala četiri koriste kao zakup. Takođe, kompanija posjeduje još i centralni distributivni magacin, centralne hladnjače, vozni park od 20 vozila raznih namjena i drugu savremenu opremu.

Svi objekti su opremljeni savremenom opremom, hladnjačama i rashladnim uređajima. U svom poslovanju kompanija koristi i savremena sredstva plaćanja, koja pored platnih kartica svih svjetskih brendova čine još i premium i pay pass kartice Hipotekatne banke, kao i razne loyality programe i projekte. 

Svakako značajnim treba istaći i posjedovanje HACCP sistema poznatog u svijetu kao strogog kontrolora kvaliteta, čije uslove uspješno ispunjava kompanija. U pripremi je i uvođenje sistema prodaje robe dostavom na kućnu adresu kupaca u saradnji sa međunarodnim organizacijama koje imaju zapažene rezultata kako na lokalnom tako i na međunarodnom nivou.

U periodu od svog osnivanja kompanija bilježi konstani porast, ne samo profita i fiksne imovine, nego i svih parametara po kojim se mjeri uspješnost poslovanja. Svi ti parametri bilježe rast za preko 11 puta, od prometa, vrijednosti stalne imovine i kapitala, pa do broja zaposlenih, koji trenutno iznosi oko 300. Razvoj je usporen, kao i razvoj cjelokupne crnogorske privrede pojavom krize izazvane COVID-19 virusom, ali već u toku 2021. godine, firma nastavlja putem kojim je hodila do početka pojave iste u toku 2020. godine. 

Adaptirajući se na nove uslove poslovanja na tržištu, na povećanu konkurenciju, prekomponujući svoje short i long term ciljeve, adekvatna reakcija u vidu inoviniranih i dopunjenih strategija razvoja na kratki rok, svoje pozitivne rezultate dalo je već u toku 2021. godine.

Razvoj kompanije karakteriše njena stabilnost zasnovana na realnim mogućnostima, bez bilo kakvih preuzimanja ili pripajanja drugih ili drugim privrednim društvima, kupovine drugih firmi ili širenja djelatnosti. On se odvijao kontinuirano, bez velikih skokova, uglavnom vlastitim sredstvima, uz manju kreditnu podršku banaka. Zahvaljujući takvoj poslovnoj politici, kompanija je u čitavom dosadašnjem razvoju održavala likvidnost na zavidnom nivou.

Sve svoje obaveze, kako prema dobavljačima robe, davaocima usluga, a posebno obavezama prema porezima, doprinosima i drugim obavezama prema državi, izvršava uredno. Treba napomenuti da je firma već više od 7 godina stalni učesnik na bijelim poreskim listama koje Uprava prihoda i Carina Crne Gore objavljuje svakog mjeseca. 

Dalju karakteristiku čini njena dobra organizacija i sređenost sa svih aspekata poslovanja. Zahvaljujući svojoj uspješnosti u poslovanju, organizovanosti, sređenosti, a posebno likvidnosti i blagovremenom izvršavanju svih obaveza, uživa reputaciju jedne od uspješnijih kompanija u Crnoj Gori. Ipak, kvalitet usluga predstavlja njen najvažniji prestiž, po čemu je poznata, posebno u Budvi, ali i na širem području, imajući u vidu da su njeni kupci skoro svi turisti koji borave u ovoj metropoli turizma.

Ponudom od preko 10.000 artikala, spada među najsnadbjevenije, a specijalnost poslovanja u velikim mega marketima omogućuje joj da te artikle ponudi po napovoljnijim cijenama.

Dalji razvoj kompanije

Osnovni cilj  u daljnjem poslovanju, kao i do sada čini kontinuitet u razvoju, što znači stabilan i na realnim osnovama zasnovan razvoj. Sređenost, organizovanost, potpuna solventnost i likvidnost, i dalje će činiti osnovu poslovne politike.

Daljnji razvoj odvijaće se pravcima:

Dalja stabilizacija poslovanja i osnaživanje kompanije u smislu djelovanja i reakcije na turbulentna dešavanja na tržištu.

Pažljivo razmatranje mogućnosti daljeg širenja maloprodajne mreže na lokalnom tržištu, kao i na druga područja, prije svega na crnogorskom primorju.

Proširenje asortimana, novim aktuelnim proizvodima na međunarodnom tržištu, i otvaranje kanala veleprodajne distribucije na širem tržištu

Razvoj i redizajn brenda “Mega” i njegovo predstvaljanje na međunarodnim sajmovima turizma i trgovine kao i proizvoda koji se prodaju pod brenodom “Mega” (konditori i suhomesnati proizvodi) itd.

Formiranje za kompaniju novog kanala prodaje u domenu veleprodajne trgovine, u čijoj funkciji je i orjentacija na povećanje uvoza, prvenstveno zastupanja poznatih evropskih brendova, zbog čega su stvoreni izuzetno povoljni uslovi. Ovdje će se fokus staviti na pronalasku novih, aktuelnih proizvoda i brendova sa međunarodnog tržišta, i njihova prezentaciju tržištu Crne Gore, kako kroz kanal maloprodaje tako i kroz kanal veleprodaje.

Naše brojke

0 +
Artikala
0 +
Srećnih radnika
0
Lokacija
0 +
Godina postojana

Društvena angažovanost

Društvena odgovornost i angažovanost kompanije odnosi se na učešće u svim značajnim humanitarim akcijama kao što su: pomoć kod elementarnih i drugih nepogoda, tradicionalna pomoć penzionerima, učešće u akcijama koje sprovode humanitarne organizacije i sl. Ništa manje nije ni angažovanje i pomoći u vidu sponzorstava u svim značajnim kulturnim i sportskim aktivnostima koje se organizuju, prvenstveno na području Budve.

mobile-slider

Društvena angažovanost

Društvena odgovornost i angažovanost kompanije odnosi se na učešće u svim značajnim humanitarim akcijama kao što su: pomoć kod elementarnih i drugih nepogoda, tradicionalna pomoć penzionerima, učešće u akcijama koje sprovode humanitarne organizacije i sl. Ništa manje nije ni angažovanje i pomoći u vidu sponzorstava u svim značajnim kulturnim i sportskim aktivnostima koje se organizuju, prvenstveno na području Budve.

Pogodnosti kupovine

Kompanija je poznata po čestim akcijskim sniženjima, naročito u vansezonskom periodu. Ona su česta i veoma popularna kod potrošača, jer se radi o akcijskim sniženjima vrlo interesantnih proizvoda. Kao što je i ranije rečeno, ovakav vid prodaje je važan i zbog promocije novih proizvoda. 

Mapiranost tržišta pozicijama prodajnih objekata se pokazalo veoma dobro. Zbog povoljnosti pozicija naših objekata, dobre organizacije poslovanja, a ujedno i međusobne povezanosti jaki upliv konkurencije na lokalnom tržištu je uspješno amortizovan i zadržan je veliki broj naših potrošača.

Sistem trgovine koji se do sada primjenjivao i odnos prema svakom potrošaču pojedinačno koji je gajila i koji danas gaji kompanija “Megapromet” d.o.o., se upravo u teškim tržišnim momentima pokazao kao izuzetno dobar put. Kao rezultat svega navedenog jeste lojalnost potrošača premaa našem brendu. 

Ipak, pored svega navedenog, ono što dodatno našu kompaniju čini prepoznatljivom svakako su već tradicionalne nagradne igre. One se po pravilu održavaju pred i nakon novogodišnjih i božićnih praznika. Nagradni fond čine vrlo vrijedne nagrade, koje kod kupaca stvaraju veliko ineteresovanje.

Kadrovi

Uspješnost poslovanja ove kompanije ogleda se i u tome, što je tokom čitavog perioda svog razvoja znatnu pažnju posvećivala osposobljavanju stručnih kadrova. Ne samo menadžmenta nego i osoblja koje je angažovano u maloprodajnim objektima. Zahvaljujući tome, kadrovsku strukturu zaposlenih čini: manji broj starijih i iskusnih kadrova i daleko najveći broj mladih, obrazovanih i stručnih kadrova.

Miodrag Mišo Mitrović

Osnivač kompanije

Balša Mitrović

Izvršni direktor

Ljiljana Mitrović

Zamjenik direktora finansija

Anđela Mitrović

Šef računovodstva

Radoje Živković

Direktor finansija

Tihomir Kandić

Koordinator za opšte i pravne poslove

Naša misija je zadovoljan kupac

Megapromet Budva predano radi na obezbjeđivanju svojim kupcima prijatnog iskustva u kupovini. Radujemo se prilici da odgovorimo zahtjevima naših kupaca i cijenimo Vaše povjerenje.

Balša Mitrović
direktor, Megapromet doo

Kontakt informacije

Phone : +382 33 451 883